Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING Noe massage Kerkrade

Noe massage Kerkrade vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen.

WIE ZIJN WIJ?
Thaise massage praktijk in Kerkrade
Noe massage Maria Gorettistraat 5 6462XK te Kerkrade ,wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65815343.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?
Wij verwerken jouw voor en achter naam, telefoonnummer, welke soort massage en eventuele klachten die u hebt. Omwille van de massage kunnen wij bijvoorbeeld vragen naar jouw gezondheidsklachten. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken.
Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden.

HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?
Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant , omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Om gebruik te maken van jouw rechten kunt u met Noe massage Kerkrade contact opnemen. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?
Noe massage Kerkrade zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

SLOTBEPALINGEN
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je contact opnemen met Noe massage Kerkrade . Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kan je ons dat ook laten weten.